Gezinsblad
Niclaeijs Sijmoens met:
Anne Stroo, ged. te Maldegem(B) ± 1660, ovl. te Maldegem(B) 29 aug 1712, dochter van Aernout (Arnoldus) Stroo en Francoyse (Francisca) de Vuldere
1) Marie Anna Sijmoens, ovl. te Brugge(B) 29 apr 1752, Staten van Goed Ambacht Maldegem - 21-12-1752:
Marie Anna Sijmoens fa Niclaeijs "jonghe dochter" gewonnen in zijn huwelijk met Anna Stroo fa Aernaut en Francoise de Vuldere "sijn huijsvrauwe" overleden "binnen de stadt brugge" op 29.4.1752. Welke staat heeft doen maken Pieter Stroo fs Jan fs vanvoornoemde Aernoudt Stroo en Francoise de Vuldere "als hoir van vollen bedde" van moederszijde van de + "ende rendant" ten voornoemde sterfhuize. Deze st. overgevende aan Joannes Sijmoens en Joanne Catharina Sijmoens "als noch jonghe dochter ende niet min bij competente oude van jaeren haer self" de 2 kinderen van Niclaeijs Sijmoens gewonnen in zijn tweede huwelijk met Margrite Sallet fa Bernaert, representerende beiden samen vaderszijde van de overledene. Voorts aan Adriaen Verstrijnghe gehuwdmet Petronelle Stroo fa Jaecques en Pieter Martens x Joanne Willems fa Francois gewonnen met Marie Stroo fa Jaecques, fs van Aernout gewonnen met Francoise de Vuldere, makende de tweede hoofdstaak "van vollen bedde" van moedersijde van de +.
Voorts aan Joannes Verbeke fs Jan gewonnen met Marie Stroo.
Voorts aan Guilliaeme Verbeke fs Francois fs van Jan gewonnen met Marie Stroo.
Voorts aan Joanne Verbeke fa Francois "jonghe dochter".
Voorts aan Guilliame Verbeke en ... voogden van de kinderen van Adriaen Verbeke fs Francois gewonnen met Jacoba Cappelle. Voorts aan Jan Verbeke fs Pieter gewonnen in zijn x met Marie de Rijcke. Voorts aan Jacobus Heirman fs Ludoricus x Elisabeth Verbeke fa Pieter gewonnen in zijn tweede huwelijk met Jaecquemijne Verleije. Voorts aan Joannes Verbeke fs Jan V.P. en ... V.M. van Cornelis 9 j. en Bernaert 6 j. de 2 K. van Pieter Verbeke gewonnen in zijn xxx met Cornelia Verhulst.
Welke Pieter Verbeke fs was van Jan gewonnen met Marie Stroo fa Arnaout en Francoise de Vuldere. Voorts aan Pieter Valliant x Caroline Verbeke fa Arnout fs van Jan gewonnen met Marie Stroo fa Arnout fs van Jan gewonnen met Marie Stroo fa Aernout en Francoise De Vuldere. Voorts aan Pieter VAn de Leene "jonghman" en Jacobus De Metsenaere x Isabelle Van De Leene de 2 K. van Jan Van de Leene geyonnen met Barbara Verbeke fa Jan met Marie Stroo fa Aernoudt en Francoise de Vuldere.
Voorts aan Francois, Cornelis Pieter Joannes en Aernout Verhoste, Adriaen Van den Houwe x Petronelle Francoise Verhoste, Carel Addries x Marie Anna Verhoste kinderen van Pieter Verhoste gewonnen met Marie Francoise Verbeke fa Jan en Marie Stroo fa Aernout en Francoise De Vuldere, makende de kinderen en kindskinderen van de voornoemde Jan Verbeke en Marie Stroo, samen de derde staak "van vollen bedde" van moederszijde van de overledene.
Voorts aan Elisabeth Stroo fa Aernout gewonnen in zijn tweede huwelijk met Elisabeth Lambrecht, representerende de eerste staak "van alfven bedde" van moedersvaderszijde van de +. Voorts aan Jan, Pieter en Aernout Stroo. Voorts aan de voornoemde JanStroo Voog Paterneel en
Philippus De Zutter Voog Materneel van Petronelle Stroo.

Maria Anna stierf ongehuwd.

Gezinsblad
Niclaeijs Sijmoens met:
Margrite Sallet, dochter van Bernard Sallet en N.N.
1) Joannes Sijmoens
2) Joanne Catharina Sijmoens
Hoofdindex A-Z