Gezinsblad
Mattheus de Zuttere, ovl. te Middelburg(B) 2 mei 1700, zoon van Cornelis de Zuttere en N.N.
Mattheus was "schepene ende Burghemeester der stede end Graefschap van middelburgh in Vlaanderen".
met:
Cornelie Claeijs, dochter van Jaecques Claeijs en N.N.
1) Barbara de Zuttere, ovl. te Sint Laureins(B) 13 mrt 1698
Gehuwd te Moerkerke(B) 1695 met:
Guilielmus (Guilliame) van Damme, geb. te Adegem(B) 12 apr 1671, ged. te Adegem(B) 15 apr 1671, ovl. te Sint Laureins(B) 17 dec 1702, begr. te Sint Laureins(B) 19 dec 1702, zoon van Adrianus van Damme en Petronella (Pierijntken) de Caluwe
2) Cornelis de Zuttere
3) Jacquemijntje de Zuttere met:
Pieter Benoit
4) Marie de Zuttere, ovl. te Middelburg(B) 26 dec 1726, Staten van Goed Graafschap Middelburg in Vlaanderen.
24.9.1727 - Marie de Zuttere fa Matthys, letst wed. van Carel Van der Meersch ende daar te vooren van Robert de Meulenaere overleden Middelburg op 26.12.1726. Welke staat aldus maakt en overgeeft Jan de Meulenaere fs Robert, gewonnen met Marie de Zuttere in haar eerste huwelijk ende desselfs oudsten mannelycken hoor, mitsgadars, rendant t'haren sterfhuyze. Aan Pieter Raes fs Pieter x Cornelie de Meulenaere, dochter van Robert en Marie de Zuttere en aan Jan de Smedt getrouwd met Marie van Damme,soo over hem selven als voogd van Columba Van Damme, beide Jans kinderen gewonnen met Joanne de Meulenaere ook dochter van Robert en Marie de Zuttere, insgelyks haar hoors, makende samen drie hoofdstaken ten deze sterfhuyze.

Ondertrouwd te Moerkerke(B) 1669 met:
Robert de Meulenaere, ovl. te Moerkercke(B) 1696, St. 28.8.1696 - Reubert de Meulenaere, in zyn leven schepen ende tresorier van Middelburg + L.M. te Moerkercke in 1696. Welke staat heeft doen maken Carel van der Meesch xx Marye de Suttere fa Matteus, wed; ende besittighe, ten sterfhuyse vanden selven Reubert de Meulenaere.
Deze staat overgevende en presenterende aan Jan Benoot zo over zichzelf x Cornelia fa Robert de Meulenaere als V.P. benevens Cornelis de Zuttere V.M. van de 2 minderjarige kinderen Joannes 20 j. en Joanna 13 j., de 2 achtergelaten K. van den overleden gewonnen met Marye de Suttere.
, zoon van Jan de Meulenaere en Catelyne van Geldere

Gezinsblad
Mattheus de Zuttere met:
Josijntken Veermans
1) Jacques de Zuttere, geb. ± 1668
Hoofdindex A-Z