Gezinsblad
Jan Jansz van Oltshoorn(Outshoorn), geb. te Maasdijk, ovl. 11 mei 1676, zoon van Jan Arentse van Oltshoorn en Maertgen Bastiaanse Ruijchrok
Bron: Protocol van transporten en schuldbrieven van Wateringen :
f. 45v dd 20-3-1657: Jan Jansz. Outshooren en Grietje Cornelisdr. van Rijt echtelieden wonende op Honselersdijk bekenden verkocht te hebben aan de heren meesters Johan van Duijnen oud burgemeester, Jacob van der Does oud schepen, Nicolaes van Rijn schepen van 's
Gravenhage regenten van het weeshuis van 's Gravenhage 4 morgen allodiaal land gelegen in het ambacht van Wateringen. Comparanten beloven het land te vrijen en waren van alle lasten die zij comparanten of Maerten Adriaensz. Duijffhuijs eertijds man en voogd van de voorn.
Grietje Cornelisdr. gedurende haar respectievelijke possesie daarop gesteld zouden mogen hebben.

Gehuwd na 1641 met:
Grietgen Cornelisdr van Rijt, geb. te Honselersdijk 1602, ged. te Naaldwijk 24 nov 1602, ovl. te Naaldwijk 6 jun 1672 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Cornelis Vranckensz van Rijt en Trijntje Claesdr van Teydingerbrouck
Van de weeskamer te Naaldwijk is bekend:
Lade nr. 30.
Een inventaris gemaakt door Greetje Cornelis van Rijt van de nagelaten boedel van Maerten Arijensz. Duijfhuijs haar overleden man.
Een bezegelde uitkoopbrief aangaande de kinderen van Maerten Adriaensz. Duijfhuijs.
Een bezegelde rentebrief t.l.v. Jan Jansz. Oosthooren en Grietje Cornelis van Rijt t.l.v. Willem Maertensz. Duijfhuijs inhoudende f 1.700, gedateerd 07-05-1657.
1) Cornelis Jansz van Oltshoorn
2) Catharina Jansdr van Oltshoorn, geb. te Monster ± 1645

Gezinsblad
Jan Jansz van Oltshoorn(Outshoorn)
Gehuwd ± 1649 met:
Neeltje Ariesdr de Goede
Hoofdindex A-Z