Gezinsblad
Jan de Meulenaere, ovl. te Moerkercke(B) 1662
Jan was "burgemeester ten deser graefschepe van Middelburgh".
met:
Catelyne Verburgh, ovl. te Moerkercke(B) 1620
1) Stoffelyne de Meulenaere
2) Claijs de Meulenaere, ovl. te Moerkercke(B) 27 aug 1631 met:
Tanneken Mergaert, dochter van Inghel Mergaert en N.N.
3) Cathelyncken de Meulenaere

Gezinsblad
Jan de Meulenaere
Ondertrouwd 1662 met:
Catelyne van Geldere
1) Jan de Meulenare, ovl. te Heile 15 jun 1694, begr. te Middelburg(B) 17 jun 1694 met:
Joanne (Gerine) Timmerman
2) Robert de Meulenaere, ovl. te Moerkercke(B) 1696, St. 28.8.1696 - Reubert de Meulenaere, in zyn leven schepen ende tresorier van Middelburg + L.M. te Moerkercke in 1696. Welke staat heeft doen maken Carel van der Meesch xx Marye de Suttere fa Matteus, wed; ende besittighe, ten sterfhuyse vanden selven Reubert de Meulenaere.
Deze staat overgevende en presenterende aan Jan Benoot zo over zichzelf x Cornelia fa Robert de Meulenaere als V.P. benevens Cornelis de Zuttere V.M. van de 2 minderjarige kinderen Joannes 20 j. en Joanna 13 j., de 2 achtergelaten K. van den overleden gewonnen met Marye de Suttere.

Ondertrouwd te Moerkerke(B) 1669 met:
Marie de Zuttere, ovl. te Middelburg(B) 26 dec 1726, Staten van Goed Graafschap Middelburg in Vlaanderen.
24.9.1727 - Marie de Zuttere fa Matthys, letst wed. van Carel Van der Meersch ende daar te vooren van Robert de Meulenaere overleden Middelburg op 26.12.1726. Welke staat aldus maakt en overgeeft Jan de Meulenaere fs Robert, gewonnen met Marie de Zuttere in haar eerste huwelijk ende desselfs oudsten mannelycken hoor, mitsgadars, rendant t'haren sterfhuyze. Aan Pieter Raes fs Pieter x Cornelie de Meulenaere, dochter van Robert en Marie de Zuttere en aan Jan de Smedt getrouwd met Marie van Damme,soo over hem selven als voogd van Columba Van Damme, beide Jans kinderen gewonnen met Joanne de Meulenaere ook dochter van Robert en Marie de Zuttere, insgelyks haar hoors, makende samen drie hoofdstaken ten deze sterfhuyze.
1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Mattheus de Zuttere en Cornelie Claeijs
3) Gillis de Meulenaere
Ondertrouwd te Maldegem(B) 9 sep 1653
Gehuwd (kerk) te Maldegem(B) 2 okt 1653 met:
Martijncken Corthals, dochter van n.n. Corthals en N.N.
4) Margriete de Meulenaere, ovl. te Moerkerke(B) 16 jan 1666 met:
Jacques de Witte, zoon van Jan de Witte en N.N.
Hoofdindex A-Z