Gezinsblad
Maerten Cornelis Verdel, geb. 1575
Onbekende relatie met:
Marijtje Gerrits
1) Reijnoudt Maertensz Verdel
2) Floris Maertensz Verdel, ovl. voor 1652 met:
Marijtge Pietersdr
3) Gerrit Maertensz Verdel
4) Jan Jacob Verdel
5) Cornelis Maertensz Verdel
6) Sijtge Maertensdr (Fijtge) Verdel, geb. 1605, ovl. te Schiedam 6 aug 1657
Hof van Delft - Giftboek
10-11-1652: Maertgen Pietersdr. wed. van Floris Maertensz. Verdel voor de ene helft,
mitsgaders Jacob Beijersz. Outshoorn wonende tot Wateringen, Beijer Arentsz. Outshoorn mede wonende tot Wateringen als vader en voogd van Geertge Beijersdr. Outshoorn vermits haar indispositie en anders haar zinnen niet volkomen machtig, en Pieter Cornelisz. Moll wijnkoper tot Delft als getrouwd hebbende Annetge Beijersdr. van Outshoorn, te samen kinderen van Marijtge Maertensdr. Verdel voor een vijfde part, Reijnout Maertensz. Verdel wonende in Hazerswoude mede voor een vijfde part, Vranck Joosten van Rijt wonende tot Schiedam als getrouwd hebbende Fijtge Maertensdr. Verdel mede voor een vijfde part, Cornelis Jansz. wonende tot Noordwijkerhout als procuratie hebbende van Pieter, Marijtge, Maerten, Annitge en Machtelt Gerritsdr., kinderen van Gerrit Maertensz. Verdel mede voor een vijfde part (proc. voor Johannes Outshoorn not. te Amsterdam d.d. 16-10-1652), mitsgaders van Maerten Jacobsz. Verdel, Marijtge Jacobsdr. Verdel, Jan Jacobsz. Verdel en Niesgen Jacobsdr. Verdel kinderen van Jacob Maertensz. Verdel voor het resterende vijfde
part in de helft en nog dezelve vijf staken voor vijf achtste parten in de wederhelft van dezelve helft, mitsgaders Maerten Engelen van Duijndam, zoon van Engel Cornelisz. Duijndam als procuraie hebbende van Jan Louwerisz. Huijsman tot Lisse als getrouwd hebbende Ermtge Cornelisdr. Verdel zo voor hem zelf als vervangende en hem sterk gemaakt hebbende voor Jannitge Cornelisdr. Verdel mondige ongehuwde persoon, kinderen en erfgenamen van Cornelis Maertensz. Verdel voor achtste part voor de helft in de wederhelft of vierde part in het geheel, mitsgaders de zelve Maerten Engelen in de voorsz. kwaliteit voor hem zelf en nog als procuratie hebbende van Cornelis Engelen Duijndam van Pieter Engelen, Crijn Engelsz. mitsgaders van Jannitge Engelsdr.mondige ongehuwde dochter (proc. voor Nicolaes Delvendiep not. tot Noordwijk d.d. 22-10-1652), mitsgaders Dirck Engelsz. tot Voorschoten voor hem zelf, te samen kinderen van Lijsbeth Maertensdr. Verdel mede voor een achtste part in een vierde part, nog Cornelis Claesz. van der Does wonende tot Katwijk aan Zee als getrouwd hebbende Arentge Maertensdr. Verdel voor het resterende achtste part in een vierde part, alle erfgenamen van Floris Maertensz. Verdel in zijn leven gewoond hebbende op de
Buitenwatersloot in de stad Delft, winnen gift door het overlijden van dezelve Floris
Maertensz. Verdel tot de voorsz. wed. en erfgenamen behoef, respectievelijk van:5 morgen patrimoniaal land gelegen in de jurisdictie van het Hof van Delft in het Cleijne Hoff in de Sad of Suijtdijck zijnde onvrij hofland, staande de morgen op 10 ponden schots.
met:
n.n. van Santvliet
Hoofdindex A-Z