Gezinsblad
Pieter Dirksz Sasbout, geb. ± 1458, ovl. te Delft ± 1530, zoon van Dirk Sasbout en Sophia (Fytge) van Segwaart
Pieter was in 1496 havenmeester op Delfshaven.
met:
Margaretha Duyst van Voorhout, ovl. ± 1508
1) Joost Pietersz Sasbout, geb. ± 1480, ovl. 13 nov 1545, Uit: Huwelijkse voorwaarden, verleden voor schepenen van Delft 1536-1594:
(O.R.A. Delft, inv. no. 305)

(fol. 4) 18-6-1537: Joost Pietersz. Sasbout, maakt huwelijkse voorwaarden met
Dirckgen Gerritsdr., met consent van haar oom Diric Diricz.

Judocus (Joost) Sasbout was een vermaarde rechtsgeleerde. Hij stierf als kanselier van het hof van Gelderland in 1546 in Arnhem. bij zijn leven maakte hij een fraai Latijns grafschrift dat in de grote kerk in Arnhem te lezen was.
1527: raadsheer Joost Sasbout houdt zich bezig met de hervorming van de Raad van Friesland en is vanaf die tijd specialist in het opzetten van nieuwe gewestelijke hoven.
1543: Gelre komt in Habsburgse handen, Joost Sasbout zet het nieuwe Hof van Gelre op en wordt kanselier. 1546: dood van Joost Sasbout.

18 juni 1537 (f. 4): HUWELIJKSE VOORWAAARDEN verleden voor schepenen van Delft.
Joost Pietersz. Sasbout en Dirckgen Gerritsdr. met consent van haar oom Dirric Dirricz. zijn gehuwd op de volgende voorwaarden: Joost is tevreden met wat Dirckgen inbrengt, waar van twee inven-tarissen zijn getekend door Joost, Dirricgen en Dirric Dircksz. Indien Dirckgen vooroverlijdt zonder kind(eren) dan doen haar erfgenamen afstand van haar goederen volgens de inventaris en krijgen alle kleren, kleinodiŽn e.d. ter waarde van 150 Kar. gld.en de haar aanbestorven goederen. Indien Joost vooroverlijdt zonder kind(eren) dan krijgt Dirckgen het bovengenoemde en nog 150 Kar. gld. en 36 Kar. gld. jaarlijkse rente. Indien Joost vooroverlijdt met kind(eren) dan doet Dirckgen afstand van haar inbreng en krijgt al haar kleren, kleinodiŽn e.d.ter waarde van 150 Kar. gld. en nog 150 Kar. gld., de aanbestorven goederen en als douarie eenmalig 600 karolische guldens.

Gehuwd (kerk) te Delft 1515 met:
Dirckgen Gerritsdr.
2) Dirk Sasbout
3) Adriaan Sasbout
4) Pieter Sasbout
Pieter was Burgemeester van Delft.

Uit: Oud archief stadsbestuur Delft, 1e afd., Archiefnr. 1.1, inventarisnr. 1211, charter 9011: schuldbekentenis
Keizer Karel V oorkondt dat Pieter Sasboudt, poorter van Delft, en jonkvrouw Russe Michielsdr, weduwe van meester Jan van Zeyst, hem als steun in de oorlog tegen Frankrijk het bedrag van 600 Karolusgulden van 20 stuivers geleend hebben en dit overgedragen hebben aan Jan Hanneman, de rentmeester-generaal van Noortholland, op voorwaarde dat zij dit bedrag binnen een jaar terug zouden ontvangen, hetgeen vanwege de oorlog niet mogelijk is, waarop de keizer hen voorstelt een rente van 37 lb 10 sch aan te nemen, gevestigd op de domeinen van Holland, hetgeen zij accepteren.
met:
Alijt Claes Meesdr. van Segwaert, dochter van Claes Meeuwsz. van Segwaert en Lijsbeth Jacobsdr.
Hoofdindex A-Z