Gezinsblad
Pieter Jacobsz. van Varick
"" de Edelen van Varick tot Rijssel" "

Gehuwd te Delft 1560, @N2667@ met:
Alijt (Aeltge) Sasbout, dochter van Pieter Sasbout en Jacoba van Foreest
Rechtelijk archief Kethel en Spaland.
Nr. 13 folio 12 d.d. 28-03-1603.
Aeltgen Pieter Sasboutsdochter wonende te Delft is schuldig aan Cornelis van der Hooch mede wonende te Delft een merkelijke somme van penningen, ter zake van een accoord door haar comparantes zonen Pieter en Jacob van Varick ondertekend op 01-07-1600 en waarvoor Aeltgen Pietersdr. Sasbout zich borg had gesteld na haar ondertekening onder hetzelve contract op 03-05-1602. Zij verzekert dit op 2 morgen 1 hond land in de Oostabtspolder in een kamp van 4 morgen, gemeen met Catharina Duijst c.s. enhet St. Ursulen convent te Schiedam, belend ten Z: Joris Corsz. en Cornelis Fransz. met bruikwaar, ten N: Lenert Pietersz., ten O: de Delfse Schie en ten W: de poldervaart.
1) Pieter van Varick
2) Jacob van Varick
Hoofdindex A-Z