Gezinsblad
Sasbout Dirksz (Jonkheer) Sasbout, geb. ± 1455, ovl. 10 okt 1508, Nieuwe kerk in Delft: Tekens op grafstenen:

Hier leyd begrave[n] Sasbout Dirckzoen ende starf de[n] 10en Octobris an[n]o 1508 en[de] an[n]o 1538 den 11en July starf Magtelt Jansdochter Sasbout Dirckzoens wedewij. Bidt voor de zieke. (Het wapen Sasbout uitgekapt.)
Ao. 1573 de[n] 20 Maert ruste Ja[n] Sasbout Dircxz. hier begrave[n]. Sepulture van Aeffge Jans Sasboutsdr. sterf den IIIIen Janewary anno XVI C ende VIII, ende van Ytge Jan Sasbouts
- dr. sterf den Ven Maert anno XVI C ende XV.
, begr. te Delft (Oude kerk), zoon van Dirk Sasbout en Sophia (Fytge) van Segwaart
Sasbout was burgermeester van Delft van1504-1506.
met:
Margaretha van Diemen

Gezinsblad
Sasbout Dirksz (Jonkheer) Sasbout
Gehuwd (kerk) ± 1484 met:
Machtild Jansdr. vander Dussen, geb. ± 1460, ovl. 11 jul 1538, begr. te Delft(oude kerk), dochter van Jan vander Dussen en N.N.
1) Catharina (Trijntje) Sasboutsdr. Sasbout met:
Beukel Joost Amesz. van der Burg (Burch/Borch), ovl. 1543, zoon van Joost Arentsz. van der Burg en Maritgen Beukel Gerritsz. van Santen
Tresaurier van Delft(1538)
2) Margaretha Sasbout, geb. te Delft ± 1481, ovl. te Delft 3 dec 1520
Gehuwd te Delft 1505 met:
Cornelis Arents van der Dussen, geb. ± 1481, ovl. te Delft 22 mei 1556
Cornelis ging de naam van zijn schoonmoeder voeren (van der Dussen), later deed zijn broer Adriaan Arentsz.dit ook.
3) Joost (Ridder) Sasbout, geb. 4 mrt 1487, Geboorte volgens Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, pag.1265., ovl. 1546, begr. te Arnhem 14 nov 1546
Mr. Joost Sasbout, Ridder, Heere van Spaland, eerst Raat van Holland, daarna den eersten Cancelier van Gelderland onder Karel V., burgermeester van Delft.

1-5-1538: Uitspraak van Joost Sasbout, raadsheer in het Hof van Holland, en Adriaen Stalpaert, rentmeester van Kennemerland, als arbiters in het geschil tussen Adriaen van Crimpen, dijkgraaf van Rijnland, enerzijds en Jacob Diercxsz. Stompich, Maerten Aelewijnsz. c.s. uit Pijnacker anderzijds over het slagturven. De arbiters bepalen dat o.a. Dierck Claesz. Sommer ieder afzonderlijk L 2.2.6 van 40 groten Vlaams moeten betalen.
(OAR 2200/192 )

Uit: Nederlands Biografisch Woordenboek:
SASBOUT (Joost), geb. te Delft 4 Maart 1487, overl. te Haarlem 14 Nov. 1546, begraven in de Groote kerk te Arnhem, alwaar zijn grafschrift, zoon van Sasbout Sasbout, thesaurier en burgemeester van Delft, en Machteld van der Dussen, bekend rechtsgeleerde. Na verkrijging van den doctorstitel in de rechten, werd hij spoedig raad in den Hove van Holland (1515). Als zoodanig nam hij een invloedrijke plaats in en vervulde hij verschillende commissies voor den keizer; zoo in 1538 met Maarten van Naarden ter onderhandeling met gecommitteerden van den utrechtschen bisschop over de grenzen der geestelijke en wereldlijke jurisdictie (zie: Oude Vad. Rechtsbr. II: 11, 672 en aldaar 383 een brief van Sasbout daarover dd. 4 Juli 1523). In 1526 werd hij benoemd tot commissaris, aan wien de op bevel der centrale regeering in schrift te brengen hollandsche costumen zouden worden ingeleverd. Wegens financiŽele redenen is echter van deze opdracht niets gekomen. Eerst na meermalen herhaalde aanschrijving is eindelijk onder Alva's bestuur ten deele daaraan voldaan. In 1543, na den overgang van Gelderland aan den keizer, werd Sasbout bij de nieuwe ordening van het Hof van Gelderland, tot kanselier van Gelre en Zutphen benoemd, aanvankelijk met behoud van zijn zetel
in het Hof van Holland. Hij deed 7 Nov. 1543 den eed als kanselier. In 1526 had hij een plaats verkregen in het Hof van Friesland, waarop hij in werkelijkheid gezeteld heeft.
Zijn zoon Arnold/Arnout, geboren uit zijn huwelijk met Catharina van der Meer, gaat hiervoor. Hij stond in briefwisseling met Erasmus.
Zijn in hout gesneden portret komt voor in Opmeer's Opus chronographicum (I, 460).
met:
Catharina van der Meer, ovl. te 's Gravenhage 1543, dochter van Pieter Arent Frankensz. vander Meer en Lidewy de Wilt van Bleyswijk
4) Jan Jansz. Sasbout, geb. ± 1490, ovl. te Delft 19 mrt 1572
Jan was burgemeester van Delft en patroon van de Vicarie gefondeert door Heer Jan Wermboltszoon in 1476 op het Sint Nicasius Altaer in de Oude Kerk te Delft. Naemen van de Burgers en Poorters der Stadt Delft die geweken sijn uijt Hollant overmits de Troubelen in den jare 1572 ende 1573 ende houden haer residentie binnen Utrecht ende daer ontrent: (waaronder):
-De weduwe van Jan Janz. Sasbout met ses kinderen ende Michiel Janz., sijn zoon, met sijn huijsvrou.
-Mr. Sasbout Janz., priester, ende Mr. Gerrit Janz. Sasbout, priester, sijn broeder.(Uit: Naar Utrecht uitgeweken Delftenaren(ca.1572)

Jan was burgemeester van 1432 tot 1562.
met:
Elisabeth Joost Aemsdr van der Burgh, dochter van Joost Arentsz. van der Burg en Maritgen Beukel Gerritsz. van Santen
Hoofdindex A-Z