Gezinsblad
Jan Jansz. Sasbout, geb. ± 1490, ovl. te Delft 19 mrt 1572, zoon van Sasbout Dirksz (Jonkheer) Sasbout en Machtild Jansdr. vander Dussen
Jan was burgemeester van Delft en patroon van de Vicarie gefondeert door Heer Jan Wermboltszoon in 1476 op het Sint Nicasius Altaer in de Oude Kerk te Delft. Naemen van de Burgers en Poorters der Stadt Delft die geweken sijn uijt Hollant overmits de Troubelen in den jare 1572 ende 1573 ende houden haer residentie binnen Utrecht ende daer ontrent: (waaronder):
-De weduwe van Jan Janz. Sasbout met ses kinderen ende Michiel Janz., sijn zoon, met sijn huijsvrou.
-Mr. Sasbout Janz., priester, ende Mr. Gerrit Janz. Sasbout, priester, sijn broeder.(Uit: Naar Utrecht uitgeweken Delftenaren(ca.1572)

Jan was burgemeester van 1432 tot 1562.
met:
Elisabeth Joost Aemsdr van der Burgh, dochter van Joost Arentsz. van der Burg en Maritgen Beukel Gerritsz. van Santen
1) Jan Jansz. Sasbout, ovl. voor 1572
Jan Sasbout Janszn. komt het eerst voor als burgemeester van Delft in 1566 en het laatst als weesmeester 1572. Hij huwde vóór of in 1548 Lidewy van der Hoeff, dood 20 Dec. 1560, dr. van Michiel en van Sofia Jacobsdr. Muys van Holy en is de schrijver van een handschrift, groot 20 bladz., waarvan het watermerk een adelaar vertoont, op de borst de letters A. C. H. dragende, terwijl het titelblad luidt: „Memory boucxken van de geboerte ende oute van de kinderen van Jan Janszn. Zasbout."
met:
Liduina Michielsdr. van der Hoef, ovl. 20 dec 1560, 334. Hier leyd begraven die Eerwaarde Liedewey Michielsdr., de huysvrouw van Jan Jansz. Sasbout en starf 20 December 1560. Bid voor de ziel. (Met de wapens Sasbout en Van der Houff.), begr. te Delft - oude kerk, dochter van Michiel Willemsz van der Hoef en Sofia Jacobsdr. Muys van Holy
NAAR UTRECHT UITGEWEKEN DELFTENAREN: Naemen van de Burgers en Poorters der Stadt Delft die geweken sijn uijt Hollant overmits de Troubelen in den jare 1572 ende 1573 ende houden haer residentie binnen Utrecht ende daer ontrent:

De weduwe van Jan Janz. Sasbout met ses kinderen en de Michiel Janz., sijn zoon, met sijn huijsvrou.
2) Sasbout Jansz Sasbout, ovl. 1589
Pater van het St. Anna-klooster te Delft.
3) Eva Jansdr Sasbout
Eva (Aeffgen) was bagijn tot Delft.
4) Gerard Jans Sasbout, ovl. 1589
Gerard werd priester.
5) Margaretha Jans (Grietgen) Sasbout, geb. ± 1515
Gehuwd te Delft 28 jan 1544, @N2492@ met:
Michiel Cornelisz Vosmeer, geb. 13 okt 1522, ovl. 25 mei 1605, zoon van Cornelis Michielsz Vosmeer en Anna Tielemansdr. van den Heuvel
6) Adam Jansz Sasbout, geb. te Delft 21 dec 1516, ovl. te Leuven(B) 1 dec 1553, begr. te Leuven(B) 1553
Adam was minnebroeder.

Sasbout, Dr. Adam, geb. Delft 21 december 1516, bezocht de Latijnsche school te Delft, gevolgd door de Hieronymusschool te Utrecht, vervolgens studeerde hij aan de Universiteit van Leuven en behaalde op 22 maart 1537 een licentiaat in de wijsbegeerte en vervolgde zijn studie met Hebreeuws. In mei 1542 werd hij tot priester gewijd en behaalde kort daarna, wellicht in 1543, de graad van baccalaureus in de godgeleerdheid. Door zijn slechte gezondheid - hij leed aan bloedspuwingen - bracht hij enige tijd in het vaderlijk huis in Delft door, maar keerde zodra mogelijk naar Leuven terug.
Adam trad op 17 april 1544 te Leuven in de Orde van de minderbroeders, na zijn professie 19 april 1545 werd hij aangesteld tot lector in de Schriftuur. Grote naam verwierf hij zich door zijn preken, welke hij geregeld hield voor professoren en studenten. Tot zijn studenten behoorden o.a. Daniël Arendonk, een van de latere Martelaren van Alkmaar († 1572; feest 24 juni) en Claes Pieck, een van de Negentien Martelaren van Gorkum († 1572; feest 9 juli).
Hij overleed in Leuven 21 maart 1553, ald. begraven, zoon van Jan Sasbout, burgemeester van Delft, en Elisabeth van der Burch.
Dr. Adam Sasbout (1516-1553)
7) Agatha (Aechte) Jan Sasboutsdr.) Sasbout, geb. ± 1520
Gehuwd te Delft 4 sep 1540, @N2491@ met:
Gijsbert Willemsz Muys van Holy, geb. te Schiedam, zoon van Willem Anthonisz. Muys van Holy en Baertgen Gijsbrechtsdr.

Gezinsblad
Jan Jansz. Sasbout met:
Yda Ypolitus Persijn
Hoofdindex A-Z