Gezinsblad
Joost Arentsz. van der Burg met:
Maritgen Beukel Gerritsz. van Santen
1) Beukel Joost Amesz. van der Burg (Burch/Borch), ovl. 1543
Tresaurier van Delft(1538)
met:
Catharina (Trijntje) Sasboutsdr. Sasbout, dochter van Sasbout Dirksz (Jonkheer) Sasbout en Machtild Jansdr. vander Dussen
2) Elisabeth Joost Aemsdr van der Burgh met:
Jan Jansz. Sasbout, geb. ± 1490, ovl. te Delft 19 mrt 1572, zoon van Sasbout Dirksz (Jonkheer) Sasbout en Machtild Jansdr. vander Dussen
Jan was burgemeester van Delft en patroon van de Vicarie gefondeert door Heer Jan Wermboltszoon in 1476 op het Sint Nicasius Altaer in de Oude Kerk te Delft. Naemen van de Burgers en Poorters der Stadt Delft die geweken sijn uijt Hollant overmits de Troubelen in den jare 1572 ende 1573 ende houden haer residentie binnen Utrecht ende daer ontrent: (waaronder):
-De weduwe van Jan Janz. Sasbout met ses kinderen ende Michiel Janz., sijn zoon, met sijn huijsvrou.
-Mr. Sasbout Janz., priester, ende Mr. Gerrit Janz. Sasbout, priester, sijn broeder.(Uit: Naar Utrecht uitgeweken Delftenaren(ca.1572)

Jan was burgemeester van 1432 tot 1562.
Hoofdindex A-Z