Gezinsblad
Vranck Ariensz. van der Burch met:
Dingenom Pietersdr. van der Valck
1) Trijntje Vrancken van der Burch, ovl. te Delft 7 okt 1678, begr. te Wateringen met:
Cornelis Cornelisz van Rijt, geb. 1604, ged. te Naaldwijk(geref.) 14 nov 1604, ovl. te Delft 17 nov 1679, begr. te Delft (nieuwe kerk), zoon van Cornelis Vranckensz van Rijt en Trijntje Claesdr van Teydingerbrouck
woonde Hodenpijl (1672).

STATEN VAN HET AANTAL HOORNBEESTEN, PAARDEN EN HOEVEELHEDEN HOOI IN DE AMBACHTEN VAN DELFLAND AANWEZIG d.d. 1672 : Cornelis Cornelisz. van Rijt: 21 koeien; 4 vaarsen; 6 pinken; 6 kalveren; 2 paarden en 85 voeren hooi.
-----------------
Leenkamer Hoek Wassenaer:
Leen 181. 15 morgen (1473: 10 morgen) land in het ambacht van Hodenpijl (1676: met huis, berg en geboomte). Belend ten zuiden: (1583: Wigger Symonsz., 1676: de Achter Hodenpijlse molen, 1709: de heer van Ellemeet), ten noorden: (1583: het Heilige
geestzusterhuis en het Oude gasthuis te Delft), ten oosten (1583: de Gaegh) en ten westen: (1583: de Zijde of de Lierwatering, 1676: - en Gerrit Leendertsz., 1709: de Krommesloot).
en verder:
14-6-1628: Dirck Cornelisz. van Brouck, na overdracht door zijn grootmoeder maternel Hillegont Ariensdochter, weduwe van Gerrit Geubelsz. van den Heuvel, met haar voogd Adriaen Huygen Ter Sijde, zoals zij het leen reeds in 1625 aan hem had toegewezen (K, fol. 60v).
16-11-1634: Cornelis Cornelisz. Rijdt na overdracht door Dirck Cornelisz. van den Brouck (K, fol. 100v).
9-8-1649: Cornelis Cornelisz. Rijdt met ledige hand (K, fol. 100v).
14-5-1676: Herman Arentsz. Delfsgauw na overdracht door Pieter Jansz. Duyvesteyn in de Lier, Gerrit Jansz. Duyvesteyn te Maeslant en Trijntje Vrancken van der Burch te Hodenpijl, als door het Hof van Hollandt op 22-3-1673 aangestelde curatoren over haar man Cornelis Cornelisz. van Rijdt, die al jaren in een beterhuis te Delft als krankzinnige wordt verpleegd, zij behoudt op het leen 6700 karolus gulden (M, fol. 143).
Het leen 181 is gesplitst in 181A en 181B.
Hoofdindex A-Z