Gezinsblad
Pieter Sasbout, zoon van Pieter Dirksz Sasbout en Margaretha Duyst van Voorhout
Pieter was Burgemeester van Delft.

Uit: Oud archief stadsbestuur Delft, 1e afd., Archiefnr. 1.1, inventarisnr. 1211, charter 9011: schuldbekentenis
Keizer Karel V oorkondt dat Pieter Sasboudt, poorter van Delft, en jonkvrouw Russe Michielsdr, weduwe van meester Jan van Zeyst, hem als steun in de oorlog tegen Frankrijk het bedrag van 600 Karolusgulden van 20 stuivers geleend hebben en dit overgedragen hebben aan Jan Hanneman, de rentmeester-generaal van Noortholland, op voorwaarde dat zij dit bedrag binnen een jaar terug zouden ontvangen, hetgeen vanwege de oorlog niet mogelijk is, waarop de keizer hen voorstelt een rente van 37 lb 10 sch aan te nemen, gevestigd op de domeinen van Holland, hetgeen zij accepteren.
met:
Alijt Claes Meesdr. van Segwaert, dochter van Claes Meeuwsz. van Segwaert en Lijsbeth Jacobsdr.
1) Sophia (Fijtgen) Sasbout
Gehuwd te Delft 30 nov 1545, @N2494@ met:
Pieter van Opmeer, geb. 20 aug 1526, ovl. 4 nov 1594, zoon van Pieter van Opmeer en Maria van Aeckersloot

Gezinsblad
Pieter Sasbout met:
Margaretha Lucas du Ponts

Gezinsblad
Pieter Sasbout met:
Jacoba van Foreest, ovl. 1572, begr. te Begraven in de oud kerk van Delft. 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Catharina Sasbout
Gehuwd te Delft 14 jan 1547, @N2665@ met:
Christiaan Voppezn. van Wapenvliet (Wapenvelt), zoon van Voppe Corstiaensz van Wapenvliet (Wapenvelt) en N.N.
2) Magdalena Pieters Sasbout, ovl. te Delft 1 sep 1587, Oude kerk Delft: grafschriften:

1587 - (Wapen Van der Dussen X Sasbout uitgekapt.)
Sepulture van Huych Jacob Bruyns va[n] dr. Dussen sterf ao 1587 de lesten Augusti en
Magdalena Pieter Sasboutsdr. zn. huisvrowe starf ao 1585 de[n] eerste September. [Elisabeth
Bruynsdr. van der Dussen wed. wijlen de Heer Evert Dircksz van Bleyswijk st. 3 July 1613.
, begr. te Delft - oude kerk
Gehuwd (kerk) 1576 met:
Hugo vander Dussen, geb. ± 1537, ovl. te Delft 31 aug 1587, begr. te Delft - oude kerk, zoon van Jacob vander Dussen en N.N.
3) Margaretha Sasbout met:
Christiaan van Vliet van der Woert
4) Lucas Pietersz Sasbout met:
Maria de Groot, dochter van Huijch de Groot en N.N.
5) Alijt (Aeltge) Sasbout
Rechtelijk archief Kethel en Spaland.
Nr. 13 folio 12 d.d. 28-03-1603.
Aeltgen Pieter Sasboutsdochter wonende te Delft is schuldig aan Cornelis van der Hooch mede wonende te Delft een merkelijke somme van penningen, ter zake van een accoord door haar comparantes zonen Pieter en Jacob van Varick ondertekend op 01-07-1600 en waarvoor Aeltgen Pietersdr. Sasbout zich borg had gesteld na haar ondertekening onder hetzelve contract op 03-05-1602. Zij verzekert dit op 2 morgen 1 hond land in de Oostabtspolder in een kamp van 4 morgen, gemeen met Catharina Duijst c.s. enhet St. Ursulen convent te Schiedam, belend ten Z: Joris Corsz. en Cornelis Fransz. met bruikwaar, ten N: Lenert Pietersz., ten O: de Delfse Schie en ten W: de poldervaart.

Gehuwd te Delft 1560, @N2667@ met:
Pieter Jacobsz. van Varick
"" de Edelen van Varick tot Rijssel" "
6) Maria (Maritge Pietersdr.) Sasbout
Gehuwd te Delft 1562, @N2669@ met:
Dirk Aerentsz. van der Hoogch (van Adrichem)
Hoofdindex A-Z